Preguntes més freqüents

Eixample Clínic

Estudiar amb nosaltres

Quins tipus d'estudis s´imparteixen dins d´Eixample Clínic ?
Dins la Formació Reglada estem especialitzats en el Curs de Grau Superior de tècnic d´ Imatge per al Diagnòstic, tant en la modalitat presencial com en la modalitat online. Pel proper curs 2014-15 posarem a disposició de l´ alumnat que ho desitgi els estudis universitaris per a poder assolir el nivell de Grau Universitari. Aquesta titulació homologada per una universitat europea, acredita el títol per poder treballar a tot l´ Espai Europeu de Educació Superior ( EEES). A més a Eixample Clínic oferim la possibilitat de realitzar altres cursos de formació continuada en permanent evolució, i adequació a les necessitats dels nostres alumnes i a les demandes del mercat, a fi i efecte de millorar les possibilitats d´ inserció laboral En la actualitat es poden estudiar el curs d´Auxiliar Sanitari ( Zelador ), i el curs d´Operador ens instal·lacions radioactives.
On es realitzen les Pràctiques ?
Dins el curs de tècnic d´ Imatge per al Diagnòstic les pràctiques ocupen 710 h, que garanteixen l'aplicació dels coneixements apresos a les aules, i el contacte directe amb els professionals i les tecnologies usades actualment en el mercat laboral. Les pràctiques es realitzen en hospitals i centres de primer nivell, intentant adequar la proximitat d´ aquests a la ubicació física dels alumnes. La majoria del nostre alumnat fan part de les pràctiques a l´ Hospital Clínic de Barcelona, en el Centre de Diagnòstic per la Imatge ( CDIC )
En la modalitat online, tots els estudis es realitzen des de les aules virtuals?
Estudis de Grau Superior de Tècnic d´Imatge per al diagnòstic.- El curs s´ha estructurat per a que la majoria de les hores de tots els crèdits puguin ser realitzades a través de les aules virtuals. Només hi ha una petita part d'un de dos dels crèdits impartits en el primer semestre que requerirà la presència física a les classes d'Eixample Clínic.

La legislació vigent exigeix que els exàmens del curs en la modalitat online siguin realitzats de manera presencial, a les instal·lacions d'Eixample Clínic.

Estudis de Grau Universitari de Radiologia.-

Aquests estudis s'han pensat per a ser realitzats en la modalitat de semi- presencialitat. La majoria dels crèdits són cursats en format online a través de la plataforma Web d'Eixample Clínic. Malgrat aquest fet, hi han crèdits que s'imparteixen manera presencial ( matemàtiques, Bioquímica, etc..)

La legislació vigent exigeix que els exàmens del curs ( semestrals ) s'han de realitzar de manera presencial a les instal·lacions de la Universitat que acredita aquest títol. En el nostre cas a Portugal

Especificacions tècniques

Quins coneixements informàtics o tècnics cal tenir per estudiar onlline?
Estudis de Grau Superior de Tècnic d´Imatge per al diagnòstic.- El curs s´ha estructurat per a que la majoria de les hores de tots els crèdits puguin ser realitzats a través de les aules virtuals. Només hi ha una petita part d'un dels crèdits impartits en el primer semestre que requerirà la presència física a les classes d'Eixample Clínic. A més la legislació vigent exigeix que els exàmens del curs en la modalitat a distancia siguin realitzats de manera presencial, a les instal·lacions d'Eixample Clínic. Estudis de Grau Universitari de Radiologia.- Aquests estudis s'han pensat per a ser realitzats en la modalitat de semi- presencialitat. La majoria dels crèdits són cursats a distancia. Malgrat aquest fet, hi han crèdits que s'imparteixen manera presencial ( matemàtiques, Bioquímica, etc..) La legislació vigent exigeix que els exàmens del curs ( semestrals ) s'han de realitzar de manera presencial a les instal·lacions de la Universitat que acredita aquest títol. En el nostre cas a Portugal
De quins mitjans informàtics cal disposar per estudiar online?
Cal disposar d'un PC o un ordinador portàtil amb connexió a Internet.
Què és i què em permet el Campus Virtual?
El Campus Virtual es la plataforma informàtica d’ús docent integrada al lloc web d’Eixample Clínic, accessible des de qualsevol lloc conforme les especificacions tècniques indicades anteriorment, i que proporciona un entorn d’aprenentatge als alumnes per vehicular els estudis en la modalitat online
Quins són els requisits informàtics mínims que necessito per a fer un curs online a Eixample Clínic ?
Requisits tècnics:
Ordinador amb connexió a internet
Navegador web. Es recomana l'ús de l'última del Mozilla Firefox.

 

Sistema operatiu Windows:
Windows XP SP2
SP1 de Windows Server 2003
Windows Vista
Windows 7
Windows 8

 

Maquinari recomentat:
Pentium 4 o més recent processador compatible amb SSE2
512 Mb de Ram
200 Mb d'espai en disc dur

 

Sistema operatiu Mac:
Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8
Mac OS X 10.9

 

Maquinari recomentat:
Ordinador Macintosh amb processador Intel x86
512 Mb de Ram
200 Mb d'espai en disc dur

 

Sistema operatiu Linux:
Requisits de programari
Si us plau, tingui en compte que els distribuidors de Linux poden proporcionar paquets per a la seva distribució, que tenen diferents requisits.
Firefox no funciona en absolut sense les llibreries o paquets:
GTK + 2.18 o superior
GLib 2.22 o superior
Pango 1,14 o més alt.
X.Org 1.0 o superior (es recomana 1.7 o superior)
libstdc + + 4.3 o superior
Per un funcionament òptim, recomanem les següents llibreries o paquets:
NetworkManager 0.7 o més alt
Dbus 1.0 o superior
HAL 0.5.8 o superior
GNOME 2.16 o superior
Velocitat de connexió a internet recomanada per a ús a la llar: 3 Mbps.

 

Accessibilitat

Com puc accedir a un cicle formatiu de grau superior?
Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
  • tenir el títol de batxillerat,
  • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior d'acord amb l'opció cursada,
  • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics,
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
  • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.
El títol del BUP permet accedir a un cicle formatiu de grau superior?
No, perquè el BUP no és equivalent al batxillerat (ni LOGSE ni LOE). Les persones que han estudiat amb plans extingits només poden accedir a un cicle de grau superior si var cursar i aprovar el COU o el PREU.
Qualsevol especialitat d'FP2 permet accedir a un cicle formatiu de grau superior?
Sí, perquè el títol de tècnic o tècnica especialista que s'obtenia en aprovar el segon grau d'FP2 dóna accés a qualsevol cicle de grau superior.
Com es pot acreditar la superació del curs d'orientació universitària (COU)?
Com que no hi ha un títol de COU pròpiament dit, cal demanar un certificat acadèmic al centre on es va cursar (cal que hi consti la qualificació mitjana obtinguda).
Si s'ha superat la prova d'accés per a un cicle de grau superior determinat, se'n pot cursar un altre?
No, només es pot accedir als cicles formatius que consten en el certificat de superació de la prova d'accés.
La prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys superada, permet l'accés a un CFGS?
Sí, la superació d'aquesta prova dóna accés directe (sense haver de fer cap tràmit) a qualsevol cicle de grau superior; només cal presentar el document que acredita la superació de la prova.
Un títol universitari permet accedir a un cicle de grau superior?
Sí, perquè qualsevol títol universitari oficial és superior a qualsevol títol que permet l'accés als cicles de grau superior.
Un títol acadèmic obtingut a l'estranger permet accedir a un cicle formatiu?
No directament perquè abans cal demanar al Departament d'Ensenyament que faci la homologació o convalidació del l'estudi per l'equivalent en el sistema educatiu espanyol. Les persones que han iniciat els tràmits d'homologació o convalidació es poden matricular si presenten el volant d'inscripció condicional.
Què cal fer per demanar l'homologació o la convalidació d'un títol obtingut en un sistema educatiu estranger?
Cal adreçar-se al Departament d'Ensenyament.
Si tinc qualsevol Grau Superior puc convalidar FOL ?
Sí.
Si tinc un Grau Superior de la Branca Sanitària puc convalidar el crèdit Organització i gestió de l’àrea de treball?
No, perquè el BUP no és equivalent al batxillerat (ni LOGSE ni LOE). Les persones que han estudiat amb plans extingits només poden accedir a un cicle de grau superior si van cursar i aprovar el COU o el PREU.
Quan es pot fer la pre-inscripció?
Sí, la superació d'aquesta prova dóna accés directe (sense haver de fer cap tràmit) a qualsevol cicle de grau superior; només cal presentar el document que acredita la superació de la prova.
Què cal fer per formalitzar la pre-inscripció?
La Fundació Clínic va començar la seva activitat docent "Eixample Clínic" amb un curs lectiu presencial el 2005-06. La seva orientació ha estat des d'el principi focalitzada en els estudis de tècnics imatge per al diagnòstic.