Operador en instal·lacions radioactives

Aquest curs està adreçat als professionals que optin a treballar ens instal·lacions de Medicina Nuclear en les que s´ apliquen fonts radioactives no encapsulades per el diagnòstic de pacients, o be amb finalitat terapèutica i es necessiti llicencia d´operador.

El curs està homologat pel Consejo de Seguridad Nuclear.

Metodologia docent: Semipresencial (presencial i online a través d´ internet). Les practiques han estat pensades per fer-se en un 50% en un entorn de Campus Virtual i l´ altre 50% en instal·lació de Medicina Nuclear.

Durada: La durada i dedicació horària pel curs ha estat estimada en:
Mòdul bàsic: 4 hores presencials + 20 hores e-learning estimades en 4 setmanes
Mòdul específic: 7h 30 min + 20 hores e-learning estimades en 4 setmanes

Si necessites més informació pots descarregar-te el díptic en el següent enllaç, o bé contactar amb la secretaria de la nostra escola