Grau Universitari Radiodiagnòstic

Si ja tens el títol de Grau Superior en Imatge per el Diagnòstic i VOLS TREBALLAR EN ALGUN PAIS DE LA CEE, has d’obtenir el Grau en Radiologia, adaptada a l’Espai Europeu de Educació Superior (Pla Bolonya).

Per ajudar-te a assolir els teus objectius, tres institucions amb llarga, i contrastada tradició docent han unificat els seus punts de mira per oferir un nou servei educatiu, eficient , modern, basat en el coneixement del diagnòstic per la Imatge, per tal  d´afavorir la teva adaptació en el mercat laboral

eixample-sta-gemma-ess

Eixample Clínic , ha realitzat un conveni de col·laboració amb Centro de Estudios Profesionales Santa Gema  i amb la  Universitat de la Creu Roja Portuguesa per a poder impartir a Barcelona,  en la modalitat semi -presencialitat, els  estudis universitaris de Grau en Radiologia, amb titulació oficial Portuguesa reconeguda en tot el territori Europeo, com a titulació Universitària de 240 ECTS.

Aquest curs  està programat para 4 semestres , i en el que podràs obtenir  convalidacions  addicionals segons la teva experiència laboral.