Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a Administratiu :

  • d’oficina;
  • comercial;
  • financer, comptable i de logística;
  • de banca i d’assegurances;
  • de recursos humans;
  • d’assessories;
  • tècnic en gestió de cobraments;
  • responsable d’atenció al client.