Pla d'estudis

Tècnic superior en administració i finances

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Mòduls Professionals Hores
Comunicaciói atenció al client132
Gestió de la documentació jurídica i empresarial 99
Procés integral de l’activitat comercial 264
Recursos humans i responsabilitat social corporativa 66
Ofimàtica i procés de la informació 165
Anglès 132
Gestió de recursos humans 99
Gestió financera 165
Comptabilitat i fiscalitat 198
Gestió logística i comercial 99
Simulació empresarial 99
Formació i orientació laboral 99
Projecte d’administració i finances 33
Practiques en centres de treball 350