Continguts

Pots descarregar-te els diferents continguts de cada unitat formativa en el següent enllaç

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/admingestio/

Cal seleccionar el CFGS Administració i Finances i descarregar els Mòduls Professionals