Administració i Finances

Amb aquest estudi podras treballar en la gestió i administració dels processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa, i en els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.