Sortides Professionals Online

Els alumnes que superin el cicle formatiu obtindran el títol de tècnic superior amb el que podran accedir al mercat laboral, com:

  • Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic
  • Tècnic especialista en radiodiagnòstic
  • Tècnic especialista en medicina nuclear
  • Personal tècnic en equips de radioelectrologia mèdica
  • Personal tècnic en protecció radiològica
  • Personal tècnic en radiologia de recerca i experimentació
  • Delegat comercial de productes hospitalaris i farmacèutics