Presencialitat

Presencialitat
Els exàmens de les assignatures són tots ells presencials , a les aules d´Eixample Clínic. A principis de curs posarem a la vostra disposició el calendari d´aquestes proves.

Jornades Tècniques.
Determinades assignatures, inclouen jornades tècniques presencials i obligatòries, necessàries per assolir els coneixements de la matèria, que generalment es porten a terme en les aules d´ Eixample Clínic. Les dates d´ aquestes jornades tècniques es concretaran a l´ inici del període.

Formació en Centres de Treball ( Pràctiques ).

Les pràctiques que cal realitzar al llarg dels dos anys de durada del curs són 581 hores. Al finalitzar el primer any es podran començar a fer-les durant el mes de juliol.

Les hores que quedin pendents es faran a partir de l´1 d´ octubre i fins el quinze de febrer.