Pla d'Estudis online

Mòduls Professionals Hores
Atenció al Pacient132
Anatomia198
Protecció Radiològica132
Radiologia simple99
Radiologia contrastada99
El TAC i l'ecografia99
La Ressonància Magnètica99
Medicina Nuclear66
Radiofarmàcia66
Fonaments físics aplicats a la radiologia198
Formació i Orientació Laboral (F.O.L)99
Empresa i iniciativa emprenedora66
Projecte Final66
Pràcticas (F.C.T,)581

L’escola Eixample Clínic recomana una dedicació de entre 3 i/o 4 hores diàries per a l’estudi dels continguts de les diferents assignatures