Com accedir al curs Online

Poden accedir a estudiar el curs de tècnic en Imatge per al diagnòstic , de manera directe  les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • tenir el títol de batxillerat
  • haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior d’acord amb l’opció cursada
  • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent a efectes acadèmics
  • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
  • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
  • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.