CFGS Imatge per al Diagnòstic: Online

El Curs de Grau Superior permet als alumnes convertir-se en tècnics en imatge per al diagnòstic, i els capaciten per obtenir registres gràfics del cos humà amb finalitats diagnòstiques, preparar, utilitzar i controlar els equips i interpretar i validar els resultats sota la supervisió corresponent. En la modalitat a distancia, els cicles tenen la mateixa durada que en la modalitat presencial. El curs acadèmic s’organitza en semestres o blocs :

  • 1º: Setembre- Gener
  • 2º: Febrer- Juny