Vols continuar estudiant ?

Si el que desitges, un cop disposes del títol de tècnic en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, és reorientar la teva carrera curricular, podràs accedir de manera directe:

  • Accés per a cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d’admissió que s’estableixin
  • Accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de Grau, en les condicions d´ admissió que s’estableixin
  • A efectes de facilitar el règim de convalidacions, en aquest reial decret s’han assignat 120 crèdits ECTS entre tots el mòduls professionals d´ aquest crèdit formatiu

.