Pla d'estudis

Mòduls Professionals Hores
Atenció al Pacient132
Anatomia198
Protecció Radiològica132
Radiologia simple99
Radiologia contrastada99
El TAC i l'ecografia99
La Ressonància Magnètica99
Medicina Nuclear66
Radiofarmàcia66
Fonaments físics aplicats a la radiologia198
Formació i Orientació Laboral (F.O.L)99
Empresa i iniciativa emprenedora66
Projecte Final66
Pràcticas (F.C.T,)581