Continguts

Pots descarregar-te els diferents continguts de cada unitat formativa en el següent enllaç de la xarxa telemàtica educativa de Catalunya.
Cal seleccionar el CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i descarregar Els Mòduls Professionals