CFGS Imatge per al Diagnòstic: Presencial

El Curs de Grau Superior permet als alumnes convertir-se en tècnics en imatge per al diagnòstic, i els capaciten per obtenir registres gràfics del cos humà amb finalitats diagnòstiques, preparar, utilitzar i controlar els equips i interpretar i validar els resultats sota la supervisió corresponent.