Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a Auxiliar Administratiu de:

  • ajudant d’oficina;
  • gestió cobraments , pagaments i tresoreria;
  • gestió de personal;
  • àrea comercial;
  • atenció al públic
  • empreses de l’entorn sanitari;
  • atenció al públic en l’entorn sanitari.