Pla d'estudis

Tècnic en gestió administrativa, perfil professional àmbit sanitari

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Mòduls Professionals Hores
Comunicació empresarial i atenció al client165
Operacions administratives de compravenda132
Operacions administratives de recursos humans 99
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria 99
Tècnica comptable 132
Tractament de la documentació comptable 99
Tractament informàtic de la informació231
Operacions administratives de suport 33
Anglès 99
Empresa i Administració 132
Empresa a l'aula 99
Formació i orientació laboral 99
Informació de suport per a la realització de proves i serveis complementaris 99
Operacions administratives de gestió sanitària 132
Practiques en centres de treball 350