Avís legal

Avís legal

Aquest avís legal regula la navegació i ús del web www.eixampleclinic.es (“Web”) i s’aplicarà sense perjudici d’aquelles altres eventuals condicions particulars que l’usuari accepti als webs que l’integren.

El responsable del Web és la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (en endavant “FCRB”), amb C.I.F. G59319681 i domicili a C/ Rosselló 149-153 de Barcelona. Pot contactar amb nosaltres mitjançant la nostra adreça electrònica quiros@clinic.cat.

L’objectiu d’aquest Web és:

 • Informació sobre els diversos cursos que Eixample Clínic ofereix (en endavant, els “Cursos”).
 • Accés a l’espai personal al Campus Virtual assignat a cada alumne que estigui cursant algun dels Cursos.
 • Accés als articles i continguts preparats pels professionals del sector mèdic.

A l’efecte d’aconseguir que aquesta informació i comunicacions comercials siguin el més ajustada possible als seus interessos, Fundació Clínic podrà utilitzar tècniques estadístiques que permetin la creació de perfils i segmentació de les seves dades.

L’accés a aquest Web implica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació de les condicions d’utilització que es detallen a continuació:

 1. La utilització del Web conforme a la llei, al present avís legal i a les condicions particulars que li puguin ser d’aplicació. En cas d’incompliment per part de l’usuari, la FCRB es reserva l’exercici de les accions legals oportunes, així com el dret a restringir l’accés al Web.

 

 1. Tots els continguts d’aquest Web (imatges, sons, textos, arxius, logotips, marques, disseny o codi font o qualsevol altre element) són propietat de la FCRB o de tercers que li hagin autoritzat el seu ús, i queden protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. L’accés als continguts d’aquest Web no transfereix cap dret sobre els mateixos.

 

 1. Queda prohibida la reproducció -excepte per ús privat-, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o qualsevol altre explotació dels continguts d’aquest Web sense el consentiment exprés i per l’escrit de la FCRB. En particular, queden prohibits, a títol merament enunciatiu, els següents comportaments:
  1. La reproducció total o parcial dels continguts del Web, en qualsevol format.
  2. La difusió dels textos publicats en aquest Web sense indicar-ne la font.
  3. La utilització o modificació de les marques, dissenys, logotips, formularis o qualsevol altres, de forma integra o parcial.

 

 1. La realització d’enllaços sols és permetrà a la pàgina principal del Web, quedant prohibida la realització de pràctiques de framming (visualització il·lícita de continguts seleccionats), deep-linking (ocultació de l’adreça web d’origen), etc., o qualsevol altra pràctica que indueixi a error sobre l’origen dels continguts.

 

 1. L’establiment d’enllaços en cap moment implicarà relació, col·laboració o suport algun amb la FCRB. En particular, no és permetrà la realització d’un enllaç que, de forma fraudulenta, indueixi o estableixi qualsevol tipus de relació amb la FCRB.

 

 1. Queden prohibits els enllaços des de pàgines web difamatòries, pornogràfiques, racistes, xenòfobes, o que ofereixin informació falsa sobre la FCRB o qualsevol dels seus col·laboradors.

 

 1. La FCRB revisa i actualitza la informació continguda en aquest Web periòdicament, però no garanteix que la informació sigui veraç, actualitzada i no errònia. En conseqüència, no és responsabilitza pels danys ocasionats per les decisions preses en base a la informació o continguts d’aquest Web.

 

 1. L’accés al Web és per compte i risc de l’usuari, essent responsabilitat del mateix la utilització dels medis idonis per evitar qualsevol dany o virus. Igualment, l’usuari es compromet a evitar tota conducta que pugui danyar, inutilitzar, deteriorar, sobrecarregar o perjudicar, de qualsevol forma, el Web i la seva utilització.

 

 1. El present Web queda sotmès a l’establert per la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per a conèixer de qualsevol conflicte que pugui néixer de la utilització d’aquest Web.

 

Política de privacitat

D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el “Reglament”) i en relació a les dades que els usuaris introdueixin al formulari Sol·licitud d’informació l’informem que:

 • El responsable del tractament de les seves dades és la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (en endavant “FCRB”), amb CIF G59319681, i domicili a Barcelona, carrer Rosselló 149-153. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de recerca@clinic.cat, i seran tractades amb l’única i exclusiva finalitat de gestionar la inscripció als cursos d’Eixample Clínic i informar de futures activitats formatives.
 • Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió. Així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el consentiment del seu ús per a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir a través del correu electrònic recerca@clinic.cat. Així mateix l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades front qualsevol actuació de la Fundació Clínic que consideri que vulnera els seus drets.

 

A menys que específicament s’estableixi el contrari, serà necessari omplir tots els camps dels formularis, amb dades exactes, completes i actualitzades; en cas contrari, la FCRB podrà fer responsable a l’usuari dels danys i perjudicis que la introducció d’aquests pugui causar.

Quan sigui necessari la prestació del consentiment, aquest s’haurà de donar per una persona amb plena capacitat d’obrar; en cas contrari, el consentiment s’haurà de donar per part del seu representant o tutor legal.

Totes les dades és tractaran aplicant les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatiu establertes per la legislació vigent.

Les seves dades no es cediran a tercers ni s’utilitzaran per cap altre finalitat diferent a la establerta en el primer paràgraf del present advertiment, a menys que una llei estableixi el contrari o que les dades s’exigeixin per part del Jutge, Ministeri Fiscal o qualsevol ens públic que d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades estigui legitimada per exigir-les.

 

Política de Cookies

A la FCRB utilitzem cookies per a millorar l’experiència de l’usuari. A continuació trobareu informació sobre què són les “cookies”, quin tipus de cookies s’utilitzen a la Intranet, com pot l’usuari desactivar les cookies, o com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Si no troba la informació específica que està buscant o vol ampliar-ne l’abast, l’usuari pot dirigir-se a quiros@clinic.cat .

 

 1. Informació general: què són i per a què s’utilitzen les cookies?

 

Les cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que es visiten, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d’utilitat més endavant en la pàgina web. Les dades permeten que la pàgina web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d’interactuar amb el lloc.

 

Les cookies emmagatzemen la informació utilitzada pel navegador, la informació que l’usuari ha introduït al navegador o la que s’inclou a la sol·licitud de pàgina.

 

Les cookies no poden executar codi i no es poden utilitzar per accedir al contingut de l’ordinador de l’usuari.

 

Algunes cookies són estrictament necessàries per al correcte funcionament d’un lloc web i no poden contenir virus ni danyar el dispositiu. Altres serveixen per a propòsits diversos, com afavorir la navegació entre pàgines, emmagatzemar el idioma de preferència de l’usuari, permetre a un lloc web recordar les preferències com a usuari, o detectar si ho has visitat prèviament.

 

Les cookies són essencials per al funcionament d’Internet, aportant avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat dels llocs web. Les cookies activades ajuden a identificar i resoldre els errors .

 

 1. Quina tipologia de cookies s’utilitzen a la web www.eixampleclinic.es?

 

En funció del seu origen, les cookies que s’utilitzen es poden classificar en:

 

 1. Cookies pròpies: són aquelles cookies que són enviades al teu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament de la intranet. La informació que es recull s’empra per a millorar la qualitat del nostre servei i la teva experiència com a usuari.

 

 1. Cookies de tercers: són cookies que diposita un servidor d’un altre domini, amb l’autorització del lloc que estàs visitant (per exemple, en prémer botons de xarxes socials o visionar vídeos allotjats en un altre lloc web). No podem accedir a les dades emmagatzemades en les cookies d’altres llocs web quan navegues en els esmentats llocs web.

 

En particular, navegar per la web www.eixampleclinic.es pot comportar que es puguin instal·lar als dispositius dels usuaris la següent tipologia de cookies:

Cookie: _utma, _utmb, _utmc, _utmet, _utmz
Tipologia: Analítiques.
Finalitat: Aquestes cookies són establertes per Google Analytics per rastrejar l’ús de la web. Aquestes cookies no s’estableixen si deshabiliteu les cookies per aquesta web.

 

 1. Com pot l’usuari bloquejar o eliminar les cookies? 

 

L’usuari pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d’internet. En el cas que les bloquegi, és possible que certes activitats disponibles a la Intranet que necessiten el seu ús no estiguin disponibles per a l’usuari.